Iap Pharma 72

IAP fragancias
AMADERADA
  • 150 ml
  • 30 ml
Nuevo
 
Ingredientes
 
Escala olfativa
SALIDA: Bergamota
CORAZÓN: Salvia
FONDO: Haba Tonka